Nationale Meisterschaft Zeitfahren

Ergebnisse

2021 Nationale Meisterschaft Straße Miki Uetaki Hiromi Kaneko Urara Kawaguchi
2021 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Shoko Kashiki Yuno Ishigami Yui Ishida
2019 Nationale Meisterschaft Straße Eri Yonamine Hiromi Kaneko Shoko Kashiki
2019 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Sae Fukuda Minami Uwano
2018 Nationale Meisterschaft Straße Eri Yonamine Hiromi Kaneko Tsubasa Makise
2018 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Miyoko Karami Anna Ito
2017 Nationale Meisterschaft Straße Eri Yonamine Miyoko Karami Hiromi Kaneko
2017 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Yumi Kajihara Miyoko Karami
2016 Nationale Meisterschaft Straße Eri Yonamine Mayuko Hagiwara Yumi Kajihara
2016 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Yumi Kajihara Mayuko Hagiwara
2015 Nationale Meisterschaft Straße Mayuko Hagiwara Eri Yonamine Hiromi Kaneko
2015 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Mayuko Hagiwara Hiromi Kaneko
2014 Nationale Meisterschaft Straße Mayuko Hagiwara Eri Yonamine Yumiko Goda
2014 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Mayuko Hagiwara Eri Yonamine Minami Uwano
2013 Nationale Meisterschaft Straße Eri Yonamine Hiromi Kaneko Mayuko Hagiwara
2013 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Eri Yonamine Mayuko Hagiwara Minami Uwano
2012 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Mayuko Hagiwara Eri Yonamine Minami Uwano
2012 Nationale Meisterschaft Straße Mayuko Hagiwara Eri Yonamine Hiromi Kaneko