Nationale Meisterschaft Straße

Ergebnisse

2021 Nationale Meisterschaft Straße Keigo Kusaba Nariyuki Masuda Hideto Nakane
2021 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Nariyuki Masuda Masaki Yamamoto Hideto Nakane
2019 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Shotaro Iribe Yukiya Arashiro Kohei Yokotsuka
2019 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Nariyuki Masuda Atsushi Oka Fumiyuki Beppu
2018 Nationale Meisterschaft Straße Genki Yamamoto Junya Sano Yudai Arashiro
2018 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Kazushige Kuboki Ryo Chikatani Yuma Koishi
2017 Nationale Meisterschaft Straße Yusuke Hatanaka Fumiyuki Beppu Keisuke Kimura
2017 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Ryota Nishizono Junya Sano Rei Onodera
2016 Nationale Meisterschaft Straße Sho Hatsuyama Ryota Nishizono Keisuke Kimura
2016 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Ryota Nishizono Junya Sano Nariyuki Masuda
2015 Nationale Meisterschaft Straße Kazushige Kuboki Yusuke Hatanaka Nariyuki Masuda
2015 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Ryutaro Nakamura Nariyuki Masuda Ryota Nishizono
2014 Nationale Meisterschaft Straße Junya Sano Kazou Inoue Genki Yamamoto
2014 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Fumiyuki Beppu Junya Sano Genki Yamamoto
2013 Nationale Meisterschaft Straße Yukiya Arashiro Miyataka Shimizu Nariyuki Masuda
2013 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Masatoshi Oba Ryota Nishizono Kazushige Kuboki
2012 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Ryota Nishizono Junya Sano Taiji Nishitani
2012 Nationale Meisterschaft Straße Yukihiro Doi Nariyuki Masuda Miyataka Shimizu
2011 Nationale Meisterschaft Straße Fumiyuki Beppu Yukiya Arashiro Miyataka Shimizu
2011 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Fumiyuki Beppu Junya Sano Ryota Nishizono
2010 Nationale Meisterschaft Straße Takashi Miyazawa Shinri Suzuki Hidenori Nodera
2010 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Shinichi Fukushima Nara Motoi Makoto Iijima
2009 Nationale Meisterschaft Straße Taiji Nishitani Takashi Miyazawa Hidenori Nodera
2009 Nationale Meisterschaft Zeitfahren Kazuhiro Mori Makoto Iijima Taiji Nishitani