Tour de Okinawa

Ergebnisse

2023 Tour de Okinawa Masaki Yamamoto Shoma Kazama Bas Van Belle
2022 Tour de Okinawa Benjamin Prades Genki Yamamoto Jose Vicente Toribio Alcolea
2019 Tour de Okinawa Nariyuki Masuda Kouhei Uchima Benjamin Prades
2018 Tour de Okinawa Alan Marangoni Freddy Ovett Chun Kai Feng
2017 Tour de Okinawa Junya Sano Koos Jeroen Kers Yusuke Hatanaka
2016 Tour de Okinawa Nariyuki Masuda Jai Crawford Kouhei Uchima
2015 Tour de Okinawa Jason Christie Shotaro Iribe Benjamin Prades
2014 Tour de Okinawa Nariyuki Masuda Jose Vicente Toribio Alcolea Shotaro Iribe
2013 Tour de Okinawa Sho Hatsuyama Jose Vicente Toribio Alcolea King Wai Cheung
2012 Tour de Okinawa Thomas Palmer Yusuke Hatanaka Yasuhara Nakajima