Santos Tour Down Under

Ergebnisse

2024 Santos Tour Down Under
2023 Santos Tour Down Under Grace Brown Amanda Spratt Georgia Williams
2020 Santos Women's Tour Ruth Winder Liane Lippert Amanda Spratt
2019 Santos Women's Tour Amanda Spratt Lucy Kennedy Rachel Neylan
2018 Santos Women's Tour Amanda Spratt Lauren Stephens Katrin Garfoot
2017 Santos Women's Tour Amanda Spratt Janneke Ensing Kirsten Wild
2016 Santos Women's Tour Katrin Garfoot Shelley Olds Lauren Kitchen